szkolenia dla operatorów maszyn ciężkich

szkolenia przygotowujące do egzaminu UDT

szkolenia specjalistyczne różne

wykwalifikowany personel


Koparki, Wózki widłowe, Suwnice, Żurawie, Rusztowania, Przecinarki, Zagęszczarki, Narzędzia udarowe i wiele innych...

Certyfikaty

DO PROWADZENIA SZKOLEŃ POSIADAMY NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:


1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.


Wydział Edukacji Urząd Miejski Grudziądz, nr wpisu: 98, z dnia 21 stycznia 2008 roku
2. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych.


Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, nr ewidencyjny: 2.04/00056/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 roku
3. Zatwierdzony program oraz zgoda na prowadzenie i egzaminowanie w zakresie szkoleń o tematyce "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym".


Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, nr programu: 1528/I/2008 z dnia 09 stycznia 2009 roku
4. Zatwierdzony program oraz zgoda na prowadzenie i egzaminowanie w zakresie szkoleń o tematyce "bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym".


Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, nr programu: 1528/I/2008 z dnia 09 stycznia 2009 roku
5. Zgoda na prowadzenie szkoleń o specjalności:


operator koparko - ładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia
operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień
operator koparek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, potwierdzenie nr: NC-601-135/1/11 z dnia 18 lipca 2011 roku
6. Zgoda na prowadzenie szkoleń z zakresu sprzętu drobnego, typu:


przecinarki
zagęszczarki
narzędzia udarowe ręczne

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, potwierdzenie nr: NC-601-135/1/11 z dnia 18 lipca 2011 roku
7. Zgoda na prowadzenie szkoleń o specjalności:


operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie I klasy uprawnień
operator koparek jednonaczyniowych w zakresie I klasy uprawnień
rusztowania budowlano - montażowe metalowe - montaż i demontaż

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, potwierdzenie nr: NC-60101-135/17 z dnia 01 kwietnia 2017 roku
8. Akredytacja Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty, decyzja z dnia 16.08.2011 roku
9. Zatwierdzony program nauczania do realizacji szkoleń: podesty ruchome przejezdne, podesty wiszące, suwnice, żurawie, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe (IWJO)


Urząd Dozoru Technicznewo w Bydgoszczy, 2011 rok
10. Akredytacja Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty, decyzja z 2014r
11. Certyfikat Jakości ISO 9001 - 2015


PIHZ Gdynia, decyzja z 2014
12. Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących akademię zatrudnienia.


Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego, decyzja nr 8345 z dnia 16.05.2012 roku
13. Laboratorium Mobilne ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne, numer PL-LAB1848 z dnia 08.03.2018 r.
14. Atest na prowadzenie szkoleń SPAWANIA: MIG / MAG / TIG / MMA


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa Gliwice, decyzja z dnia 22.11.2019
15. Zgoda na szkolenia z zakresu środków ochrony roślin.


Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Bydgoszcz, decyzja z 17.07.2019

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 56 642 70 37

lub mogą Państwo skorzystać z wygodnego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Edukator Kursy i szkolenia to profesjonalna placówka szkoleniowa działająca na rynku od 2007 roku.

Szkolenia realizujemy na terenie całej Polski w zależności od oczekiwań odbiorcy. Zajęcia odbywają się w naszych salach, bądź w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest Zaświadczenie wydane na na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Oferujemy kursy zawodowe, kursy podnoszące i uzupełniające kwalifikacje zawodowe, kursy specjalistyczne w zakresie danego zawodu.

Firma prowadzona jest przez Dyrektora posiadającego wyższe wykształcenie magisterskie, uprawnienia pedagogiczne oraz wieloletnie dożwiadczenie w branży szkoleniowej.

Do realizacji szkoleń zatrudniamy wykwalifikowanych trenerów posiadających wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie, oraz bogate dożwiadczenie w realizacji szkoleń.

Do realizacji szkoleń zatrudniamy wykwalifikowanych trenerów posiadających wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie, oraz bogate dożwiadczenie w realizacji szkoleń.
edukator kursy