szkolenia dla operatorów maszyn ciężkich

szkolenia przygotowujące do egzaminu UDT

szkolenia specjalistyczne różne

wykwalifikowany personel


Koparki, Wózki widłowe, Suwnice, Żurawie, Rusztowania, Przecinarki, Zagęszczarki, Narzędzia udarowe i wiele innych...

Informacje o nas

EDUKATOR Kursy i szkolenia to placówka szkoleniowa działająca na rynku od 2007 roku. Siedziba firmy znajduje się w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego 71.

Przedmiotem działalności firmy jest kształcenie ustawiczne dorosłych oraz nauka języków obcych. Do podstawowych form kształcenia należą kursy zawodowe, kursy podnoszące i uzupełniające kwalifikacje zawodowe, kursy specjalistyczne w zakresie danego zawodu.

Specjalizujemy się w szkoleniach zawodowych przygotowujących do egzaminów państwowych typu Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Firma prowadzona jest przez Dyrektora posiadającego wyższe wykształcenie magisterskie, uprawnienia pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Do realizacji szkoleń EDUKATOR zatrudnia wykwalifikowanych trenerów, posiadających wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie oraz bogate doświadczenie w realizacji szkoleń.

EDUKATOR posiada własną bazę szkoleniową:
profesjonalnie przygotowane sale dydaktyczne,
własny plac manewrowy,
cztery wózki jezdniowe w kategorii IIWJO,
jeden wózek jezdniowy (ładowarka teleskopowa) w kategorii IWJO,
jeden elektryczny wózek w kategorii IIIWJO,
przecinarkę do nawierzchni dróg,
koparko - ładowarki, ładowarki i koparki jednonaczyniowe,
sprzęt audiowizualny stacjonarny i mobilny,
komputery stacjonarne i przenośne,
sprzęt wspomagający typu kasy i urządzenia fiskalne, drukarki, fantom itp.,

Dzięki w/w bazie oferowane przez nas szkolenia zawsze realizujemy na bardzo wysokim poziomie.

Szkolenia realizujemy na terenie całej Polski w zależności od oczekiwań odbiorcy. Zajęcia odbywają się w naszych salach, będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Realizację każdego szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb każdego odbiorcy. Uczestnicy każdorazowo otrzymują materiały dydaktyczne, a w tym: podręczniki, skrypty, materiały powielane, segregatory/teczki, zeszyty, długopisy i inne w zależności od rodzaju szkolenia.

Nasi słuchacze mają możliwość uzyskania, uzupełnienia oraz zmiany kwalifikacji zawodowych lub specjalności zawodowych, uzyskania, uzupełnienia lub zmiany wykształcenia ogólnego. Kursy i szkolenia kończą się egzaminem wewnętrznym lub państwowym, w zależności od uregulowań prawnych.

Od 2013 roku posiadamy certyfikat ISO świadczący o kontrolowanej wysokiej jakości naszych usług. Poniżej do wiadomości podajemy naszą politykę jakości:

POLITYKA JAKOŚCI placówki szkoleniowej EDUKATOR

Misją firmy EDUKATOR Kursy i szkolenia jest szkolenie, kształcenie i doskonalenie dorosłych w celu uzyskania, uzupełnienia i zmiany kwalifikacji zawodowych lub specjalności zawodowych, wykształcenia ogólnego oraz wyzbycia się niedostosowania społecznego lub patologii społecznych.

Nadrzędnym celem naszej firmy jest:
1. zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług szkoleniowych w sposób kompetentny, sprawny, zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi i aktami wewnętrznymi,
2. stałe podnoszenie poziomu realizacji usługi szkoleniowej i obsługi Klienta
3. zdobycie pełnego zaufania Klientów do jakości oferowanych przez naszą firmę usług szkoleniowych.

Realizując założenia Polityki Jakości deklaruję:
- wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015
- przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników firmy EDUKATOR Kursy i szkolenia
- zatrudnianie kadry posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, specjalistyczne kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, stale podnoszone i doskonalone
- określenie odpowiedzialności i uprawnień dla każdego pracownika oraz bezpośrednich wykonawców odpowiedzialnych za jakość świadczonych usług
- zapewnienie Klientom kompleksowej informacji dotyczącej oferty edukacyjnej i usług szkoleniowych realizowanych przez EDUKATOR Kursy i szkolenia.

Uznaję, że konsekwentna realizacja Polityki Jakości spełni oczekiwania i wymagania Klientów placówki.

Zobowiązuję się do podejmowania działań, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i jego ciągłe doskonalenie.

Dyrektor
/-/ Ewa Kotowska-Wyrwas


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 56 642 70 37

lub mogą Państwo skorzystać z wygodnego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Edukator Kursy i szkolenia to profesjonalna placówka szkoleniowa działająca na rynku od 2007 roku.

Szkolenia realizujemy na terenie całej Polski w zależności od oczekiwań odbiorcy. Zajęcia odbywają się w naszych salach, bądź w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest Zaświadczenie wydane na na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Oferujemy kursy zawodowe, kursy podnoszące i uzupełniające kwalifikacje zawodowe, kursy specjalistyczne w zakresie danego zawodu.

Firma prowadzona jest przez Dyrektora posiadającego wyższe wykształcenie magisterskie, uprawnienia pedagogiczne oraz wieloletnie dożwiadczenie w branży szkoleniowej.

Do realizacji szkoleń zatrudniamy wykwalifikowanych trenerów posiadających wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie, oraz bogate dożwiadczenie w realizacji szkoleń.

Do realizacji szkoleń zatrudniamy wykwalifikowanych trenerów posiadających wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie, oraz bogate dożwiadczenie w realizacji szkoleń.
edukator kursy